Continuous HP vs. Peak HP

Continuous HP vs. Peak HP

Continuous horsepower และ Peak horsepower ในลู่วิ่งไฟฟ้าต่างกันอย่างไร และควรจะดูตัวไหนในการเลือกลู่วิ่ง
Continuous HP และ Peak HP ทั้งสองจะถูกใช้เพื่ออธิบายกำลังของมอเตอร์ของเทรดมิลหรือลู่วิ่ง
Continuous HP หมายถึง ปริมาณกำลังของมอเตอร์ลู่วิ่งที่สามารถรักษาได้ตลอดเวลาในระหว่างการใช้งานที่ยาวนาน แทนการผลิตกำลังไฟที่มีความคงที่ของมอเตอร์ขณะที่ลู่วิ่งกำลังใช้งานในกิจกรรมเดิน, วิ่งหรือวิ่งระยะไกล
กำลังของ continuous HP เป็นการวัดที่มีความเป็นจริงมากกว่าเนื่องจากมันแสดงถึงความสามารถของมอเตอร์ในการทำงานในช่วงเวลาที่ยาวนานโดยไม่เกิดการทำงานผิดปกติหรือความสามารถลดลง
ส่วน Peak HP หมายถึง กำลังของมอเตอร์ที่สูงสุดที่สามารถถึงได้ในช่วงเวลาสั้นหรือภายใต้เงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง ค่านี้มักจะสูงกว่า continuous HP และอาจถูกบันทึกในช่วงเวลาที่สั้นเมื่อมีความต้องการไฟสูง, เช่นในการเพิ่มความเร็วอย่างรวดเร็วหรือการออกกำลังกายที่หนักมาก
Peak HP อาจถูกใช้เป็นจุดโฆษณาเพื่อโปรโมทความสามารถสูงสุดของมอเตอร์, แต่อาจไม่สะท้อนความสามารถของมอเตอร์ที่แท้จริงในการใช้งานปกติ
ดังนั้นแนะนำลูกค้าควรศึกษาและเทียบข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อกันนะคะ✌🏼
 
📱สอบถามเพิ่มเติม LINE@ grandlite
 
Back to blog