AIKO

ไฟฉายพร้มโคมไฟ LED ชาร์จไฟ | KN-L4342

299.00 ฿ 399.00 ฿

Color
BLACK
WHITE
จำนวน
- +

รายละเอียด

คุณสมบัติ

-ไฟฉาย 1 LED 3W พร้อมโคมไฟ 38 LED 0.5W

-แบตเตอรี่ ลิเธียม 37V 1800mAh

-ไฟเข้า 5 V ชาร์จด้วยสาย Micro USB

-เหมาะสำหรับใช้งานกลางคืน กิจกกรรมแคมปิ้ง เดินทาง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ

-ระยะเวลาในการชาร์จไฟเต็ม 6-8 ชม.

-ระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่อง

***ไฟฉายใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 3 ชม.

***โคมไฟใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 2 ชม.

-ขนาดสินค้า 8.5x8.5x20.2 cm.

 

วิธีการใช้งาน

-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งแรก เปิดไฟฉาย (กดปุ่มค้าง ปรับระดับแสงไฟ)

-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งที่สอง ไฟฉายกระพริบ

-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งที่สาม เปิดโคมไฟ(กดปุ่มค้างปรับระดับแสง)

-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งที่สี่ ปิดไฟ