Skip to product information
1 of 8

AIKO

ไฟฉายพร้อมโคมไฟ LED ชาร์จไฟ Rechargeable Torch and Lantern | KN-L4342

ไฟฉายพร้อมโคมไฟ LED ชาร์จไฟ Rechargeable Torch and Lantern | KN-L4342

Regular price THB 299
Regular price THB 399 Sale price THB 299
Sale Sold out
VAT included.
Color

คุณสมบัติ
-ไฟฉาย 1 LED 3W พร้อมโคมไฟ 38 LED 0.5W
-แบตเตอรี่ ลิเธียม 37V 1800mAh
-ไฟเข้า 5 V ชาร์จด้วยสาย Micro USB
-เหมาะสำหรับใช้งานกลางคืน กิจกกรรมแคมปิ้ง เดินทาง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ
-ระยะเวลาในการชาร์จไฟเต็ม 6-8 ชม.
-ระยะเวลาในการใช้งานต่อเนื่อง
***ไฟฉายใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 3 ชม.
***โคมไฟใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 2 ชม.
-ขนาดสินค้า 8.5x8.5x20.2 cm.

วิธีการใช้งาน
-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งแรก เปิดไฟฉาย (กดปุ่มค้าง ปรับระดับแสงไฟ)
-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งที่สอง ไฟฉายกระพริบ
-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งที่สาม เปิดโคมไฟ(กดปุ่มค้างปรับระดับแสง)
-กดปุ่มสวิตซ์ ครั้งที่สี่ ปิดไฟ

View full details